Menú de navegació

Canviar l'idioma de la navegació:
Accés a Internet / Bilbioteca

Viladecans disposa d'una xarxa pública d'accés a Internet (XPLAI) amb centres a diversos barris de la ciutat. Entre d'altres serveis ofereixen connexió a Internet gratuïta.

També es pot accedir a Internet de forma gratuïta a través dels ordinadors de la Biblioteca Municipal.