Menú de navegació

Canviar l'idioma de la navegació:
Estàs a:
Treball

Per poder treballar a Espanya es necessita un permís de residència i una oferta de treball o contracte de treball d’un any. Amb això es podrà sol·licitar la reconversió del permís de residència en un permís de residència amb treball.

 

Amb el permís permanent i l’edat de 16 anys es pot accedir a un lloc de treball.

 

Per poder trobar feina es poden seguir les següents fórmules:

1. Anar a les Oficines d Treball de la Generalitat (OTG), on ens posaran en contacte amb les empreses que han ofert llocs de treball que s’adaptin al nostre perfil professional.

 

Les persones que s’hi adrecen per buscar feina són entrevistades per tal d’elaborar un perfil professional on es recolliran els coneixements, l'experiència professional, etc., per tal de facilitar la tasca de trobar feina.

 

 

OTG a Viladecans
Edifici Torre-roja
c/ de Pompeu Fabra, s/n
08840 Viladecans
tel. 936473510; 936473513 (ofertes); 93 6473515 (prestacions)
web: www.oficinadetreball.cat
a/e: otg_viladecans.soc@gencat.cat

veure mapa

 

 

2. Anar als sindicats que tenen una xarxa d’assessorament per a l’ocupació (ASSOC), que és un servei especialitzat d’informació, orientació laboral i assessorament a les persones que cerquen un lloc de treball,  les que volen millorar la seva situació actual i  també  les persones emprenedores que volen constituir la seva pròpia empresa.

 

3. Adreçar-se a les organitzacions empresarials. Si són ens col·laboradors del Departament de Treball, tenen una borsa de treball en la qual us hi podeu inscriure.

 

4. Anar a Can Calderon, servei municipal de promoció econòmica de la ciutat. Hi rebreu informació i assessorament per a trobar feina, també orientació per poder crear el vostre propi negoci. S’hi ofereix als treballadors i les treballadores la possibilitat de millorar, ampliar i actualitzar la seva qualificació professional per a trobar feina o promocionar-se laboralment.

 

 

Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses (Can Calderon)
c/ Andorra, 64
08840 Viladecans
tel. 936351804
web: www.cancaldeoron.es
a/e: cancalderon1@viladecans.cat

veure mapa

 

 

5.- Presentar personalment el currículum a les empreses en les què se sol·licita feina.