Menú de navegació

Canviar l'idioma de la navegació:
Estàs a:
Sanitat

 

El Servei Català de la Salut disposa d’un conjunt de centres i recursos sanitaris que configuren una xarxa pública de serveis que atenen les necessitats d’assistència sanitària.

 

Tota persona que resideix legalment al territori espanyol, tingui o no feina, i sigui o no espanyol de nacionalitat, té dret - per a ell i els seus familiars més directes dependents – a gaudir d’assistència i atenció sanitària pública.

El contracte de treball o la situació de treballador autònom, així com gaudir de la prestació de l’atur o estar inscrit com a aturat, possibilita tenir la cobertura mèdica i sanitària a través de la targeta sanitària (TSI).

Les persones  que no puguin estar empadronades  poden ser ateses d’urgència als centres sanitaris i hospitalaris públics; en el cas de dones embarassades i menors d’edat en aquesta  situació, no hi ha cap problema per accedir  als serveis necessaris.