Menú de navegació

Canviar l'idioma de la navegació:
Estàs a:
Educació

El dret a l’educació està reconegut a la Constitució espanyola. L’escolarització és obligatòria i gratuïta per a tots els nens i nenes, entre els 6 i els 16 anys, residents a Espanya, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els infants, independentment de la seva nacionalitat, religió i estatus social.