Menú de navegació

Canviar l'idioma de la navegació:
Estàs a:
Serveis socials

Els serveis socials municipals estan destinats a ajudar els diferents col·lectius o persones amb problemes econòmics o socials.

Els serveis socials municipals s’ocupen dels àmbits següents:

 • Atenció a la infància i adolescència
 • Atenció a la gent gran
 • Atenció a les persones discapacitades
 • Atenció a dones maltractades
 • Informació i assessorament als immigrants
 • Atenció a les famílies
 • Prevenció de discriminació per raons d’ètnia, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Lluita contra qualsevol tipus de marginació social.

S’organitzen en Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBAS)

Els equips ofereixen els
serveis següents:

 • Atenció de les persones que tenen problemes o necessitats socials.
 • Elaboració d'informes de reagrupament familiar i arrelament social.
 • Concessió (o) Atorgament (o) Tramitació d'ajuts econòmics individuals.
 • Informació dels recursos i serveis que existeixen per donar resposta a les diferens situacions.

A Viladecans se'n disposa dels recursos:

 • Centres oberts (per a nens i adolescents fins a 16 anys).
 • Centre de dia maternoinfantil (s'hi atén la població infantil de 0 a 3 anys en situació de risc).
 • Serveis d’atenció domiciliària (atenció individualitzada en domicilis, serveis de menjar a domicili, bugaderia, dutxa adaptada, préstec de cadires de rodes i altres aparells ortopèdics, teleassistència domiciliària.
 • Mediadors socioculturals (existeix un traductor per a la comunitat magribina i un mediador per a la comunitat gitana).


Es fan derivacions als serveis especialitzats quan la situació ho requereix.

Hi ha diferents equips d'EBAS repartits pels diferents barris de la ciutat.

EBAS-1 (zona centre, Sales, Grup Sant Jordi i Torre-roja)
C/ Catalunya, 66-68. 08840 Viladecans
Tel.: 936581697 / 936581562
A/e: ebasp1@viladecans.cat
veure mapa

Horari: és necessari demanar visita per telèfon per concertar dia, hora i el professional que atendrà el cas.

EBAS-2 (Zona Montserratina i Mas Ratés)
C/ Escultor Llimona, 3 baixos
Tel.: 936580231 / 936580358
A/e: ebasp2@viladecans.cat
veure mapa

Horari: és necessari demanar visita per telèfon per concertar dia, hora i el professional que atendrà el cas.

EBAS-3 (Zona Can Palmer, Poblat Roca, Can Batllori, Telefònica, Hospital i Alba-rosa)
Masia Can Palmer: av. Lluís Moré del Castillo, 18.
Tel.: 936373322
A/e: ebasp3@viladecans.cat
veure mapa

Horari: és necessari concertar visita per telèfon per concertar dia, hora i el professional que atendrà el cas.

EBAS-4 c/ Antonio Machado, 58
Av. Generalitat, 36. 08840 Viladecans (provisionalment fins a final d'any)
Tel.: 936373952
A/e: ebasp4@viladecans.cat
veure mapa

És necessari demanar visita per telèfon per concertar dia, hora i le professional que atendrà el cas.