Menú de navegació

Canviar l'idioma de la navegació:
Estàs a:
Tràmits municipals

Totes les persones que viuen a Espanya tenen el dret i el deure d’estar empadronades, és a dir, inscrites a l’Ajuntament de la ciutat on resideixen, independentment de la seva nacionalitat i de si disposen o no dels oportuns permisos de residència. Les dades proporcionades al padró son confidencials.

 

Inscriure’s al padró dóna dret a accedir a programes de protecció social com ara l’educació, la sanitat, ,l'habitatge, etc.

 

També constitueix una prova per demostrar l’estada en el nostre país. Aquest document pot ser útil en els processos de regularització, depenent de la legislació vigent en cada moment.

 

La inscripció en el padró municipal és un requisit indispensable per poder demanar la targeta sanitària que permetrà accedir a les mateixes prestacions que la resta de ciutadans espanyols. És necessària per ser atesos als Serveis Socials municipals, per matricular-se en centres escolars i per a altres serveis municipals.