Menú de navegació

Canviar l'idioma de la navegació:
Estàs a:
Habitatge

L'habitatge suposa una despesa econòmica molt important per a la majoria dels ciutadans i ciutadanes. Pot ser de lloguer o de compra.

La manera més freqüent de trobar habitatge es fer-ho a través de familiars, amics o coneguts; o consultar diaris o revistes o a través d’una agència immobiliària. En aquestes agències us informen dels tràmits necessaris per a la compra o el lloguer d’un habitatge.

Per llogar un habitatge, el propietari o l’agència immobiliària us demanaran:

 • Document d’identitat, TIE o passaport.
 • Fotocòpia del contracte de treball o de la nòmina.

Probablement:

 • L’aval d’una persona que garanteixi que podrem pagar el lloguer.
 • Un dipòsit de garantia equivalent a 2 o 3 mesos de lloguer(si  marxeu  de  l’habitatge  i el deixeu  en bon estat, el propietari us  tornarà aquest dipòsit).

L’Ajuntament de Viladecans us ofereix un servei d’intermediació en el lloguer de l'habitatge.

Oficina Local d'Habitatge:

Es tracta d’un servei gratuït ofert per l’Oficina del Pla Jove, en col·laboració amb el Departament de Promoció de la Ciutat, amb l’objectiu d’afavorir l’accés dels joves de Viladecans a un habitatge.

És un servei destinat a joves entre els 18 i els 35 anys que s’acullin a un pla d'habitatge de lloguer. Concretament, es tracta d’un servei d’intermediació entre el llogater i el propietari.

Per a més informació:

Oficina Local d'habitatge
c/ de Santiago Rusiñol, 6 - 8
Tel.  936594156
Fax  936379486
Horari:  de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h, i  divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Horari d’estiu: d l' 1 de juliol al 15 de setembre, de 8.00 a 14.00 h.
a/e  hjviladecans@provivienda.org
veure mapa

Serveis:

La Borsa d’Habitatge Jove de Viladecans ofereix gratuïtament:

 • Servei d’informació i assessorament.
 • Informació general sobre lloguer i compravenda d'habitatges.
 • Assessorament en el procés de cerca d'habitatge i resolució dels dubtes que sorgeixin.
 • Informació jurídica especialitzada sobre el lloguer: Llei d’arrendaments urbans; tipus de contractes, fiances, revisió de renda, drets i obligacions dels llogaters, etc.
 • Informació jurídica especialitzada en el tema de compra d'un habitatge; documents d’arres, contractes, escriptures, impostos, Registre de la Propietat, etc.

A més, ofereix:

 • Models de contractes de lloguer.
 • Models de contractes de compravenda.
 • Documents d’arres.

Per optar a un pis de la Borsa d’Habitatge Jove cal:

 • Tenir entre 18 i 35 anys.
 • És necessari, com a mínim, que un dels sol·licitants rebi un salari durant el període pactat d'arrendament que sigui 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.
 • En el cas de no tenir ingressos, que aquests siguin inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional, o que no es rebin durant el període pactat d’arrendament, es podrà optar per un fiador solidari (un fiador per cada persona que no reuneixi les condicions).
 • La suma dels ingressos determinarà el preu màxim de lloguer a què podran accedir, i serà entre un 25% i un 30%, depenent de la situació laboral, ingressos, etc.Més informació sobre ajuts per al lloguer d’un habitatge a:

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya:
web: mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/inici.jsp
tel. 012
a/e habitatge.dmah@gencat.cat